Coraz częściej w praktyce Kancelarii spotykamy się z problemem bez/skuteczności wydziedziczenia, które zostało dokonane w akcie notarialnym. Zdarzają się sytuacje w których spadkodawca (przyszły zmarły) z różnych powodów nie chce aby doszło do dziedziczenia ustawowego (w tym aby najbliższym przysługiwało roszczenie o zachowek), pozostaje mu udać się do notariusza celem wyrażenia swojej ostatniej woli. Notariusz nie ma  obowiązku ustalać czy podana przyczyna wydziedziczenia rzeczywiście miała miejsce. Dlatego też często dochodzi do sytuacji w którym do wydziedziczenia skutecznie nie doszło, jednakże aby przyszły spadkobierca udowodnił iż tak się stało, musi wystąpić na drogę postępowania sądowego ( oczywiście z powództwem o zachowek) przeciwko spadkobiercy testamentowemu, w którym to postępowaniu będzie wnosił o stwierdzenie przez Sąd bezskuteczności wydziedziczenia. Jeżeli Sąd uzna iż do wydziedziczenia skutecznie nie doszło, co do zasady powonień uwzględnić nasze żądanie, dzięki czemu spadkobiercy którym należy się zachowek, otrzymają go.